سایت آصفان امکانات و خدماتی را در نظر گرفته است که تنها به اعضاء سایت خود ارائه خواهد کرد. برخی از خدمات به شرح ذیل است:


قیمت

تمامی قیمت کالا و محصولات در قسمت های گوناگون سایت تنها برای اعضاء نمایش داده خواهد شد.


اطلاع رسانی جشنواه های تخفیف، افتتاح و مجموعه جدید

برند های معروف و فروشگاه ها معمولاً سالیانه، بین دو تا چهار بار انواع جنشواره ها را برگزار می کنند. در این جشنواره ها اطلاع یافتن پیش از موعد بسیار مهم است. سایت آصفان این خدمت را تنها به اعضاء خود ارائه خواهد کرد.


حضور برندهای جدید در فهرست طلایی

در صورتی که برندهای جدید وارد سایت شوند، به اعضاء سایت اطلاع رسانی خواهد شد.


معرفی به کسب و کارها و دریافت تخفیف

برخی از کسب و کارها تخفیفات خود را تنها به اعضاء سایت ارائه خواهند کرد.


ارائه هدایای گران بها به اعضاء فعال سایت

با توجه به فعالیتی که یک عضو انجام می دهد، امتیاز دریافت می کند و بر اساس پیشنهادات و فعالیت هایی که انجام داده است برای او هدیه در نظر گرفته می شود.

asefan-11-94-banner-3